WARSZTATY ETNOGRAFICZNE

Wiejskie tradycje i lokalne legendy. Zawody związane z wsią.

1. Co się kryje w słowie F.O.L.K.L.O.R.?
2. W legendach jest zawsze ziarnko prawdy.
3. W lesie cicho siedzi licho, czyli o lokalnych legendach, wierzeniach, zwyczajach.
4. Warsztaty krajoznawcze (praca z mapą).