WYCIECZKI

WYCIECZKA NA LUBOMIR I ZWIEDZANIE ZAMKU W DOBCZCACH

  • Zwiedzanie zamku w oraz skansenu Dobczycach z przewodnikiem, spacer po zaporze dobczyckiej, przejazd do Frankówki Małej na ognisko i zajęcia rekreacyjne.
  • Opcjonalnie wyjazd można wzbogacić o wycieczkę na Górę Lubomir, gdzie znajduje się Obserwatorium Astronomiczne im. Tadeusza Banachiewicza, gdzie organizowane są prelekcje o temacie astronomicznym, a jeśli pogoda dopisze, możliwe są obserwacje Słońca i/lub Wenus. Prelekcja wraz z pokazami nieba trwa około 60 minut. Temat prelekcji jest dopasowany do zwiedzającej grupy, bądź jest wstępem do prowadzonych później obserwacji astronomicznych. W trakcie pobytu w Obserwatorium, możliwa jest prezentacja filmów multimedialnych przedstawiających ewolucję gwiazd, nasz Układ Słoneczny, czy też historię Obserwatorium na Lubomirze. Prezentacje te wykonane zostały specjalnie dla Obserwatorium, w ramach działań projektu „Karpackie Niebo”. Możliwa jest również prelekcja pt. „Niebo dziś”, podczas której prezentujemy aktualny wygląd nieba, wskazując najciekawsze obiekty jakie można na nim dostrzec gołym okiem lub przez małą lornetkę czy teleskop.
  • Grupy zorganizowane mogą zwiedzić także kopułę. W takim przypadku, ze względu na bezpieczeństwo uczestników, konieczny jest podział na grupy maksymalnie 20 osobowe. Pobyt jednej grupy pod kopułą trwa około 15 minut, co należy uwzględnić przy planowaniu wycieczki.

Wycieczka 1-dniowa | STARSZE PRZEDSZKOLAKI, SP