WIZYTA W EKOMUZEUM W SOBOLOWIE+WARSZTATY ETNO WE FRANKÓWCE MAŁEJ

Wizyta w EKOmuzeum, prywatne muzeum, którego gospodarz zebrał ogromny zbiór narzędzi gospodarskich i rzemieślniczych oraz innych ciekawych sprzętów i dokumentów używanych niegdyś w domach chłopskich i ziemiańskich na tych terenach. Zwiedzanie muzeum może być wstępem do warsztatów etnograficznych na terenie Frankówki Małej (porządek prac gospodarskich, zwyczaje i tradycje związane z wsią, zawody na wsi. Dla szkół gimnazjalnych są to zajęcia z edukacji regionalnej – moja mała ojczyzna + tworzenie questu o swojej szkole, okolicy.

Wycieczka 1-dniowa | PRZEDSZKOLA, SP, GIM